OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w celu fachowego i systemowego realizowania form doskonalenia nauczycieli. Poprzez swoją ofertę ODN tworzy warunki na rzecz systematycznego, trwałego i wszechstronnego rozwoju zawodowego nauczycieli polskich na Świecie: dbamy o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką.

Wykonane prace:

  • przygotowanie graficznego projektu strony www
  • stworzenie motywu WordPress (framework Genesis WordPress)
  • stworzenie bazy szkół
  • utworzenie dodatkowych taksonomii pod WIDEO i GALERIĘ ZDJĘĆ
  • podłączenie newslettera
  • szkolenie WordPress