ZIEMIA WSCHOWSKA

Wykonane prace:

  • wdrożenie modułu ogłoszeniowego
  • napisanie wtyczki do wymiany informacji między modułem ogłoszeniowym o stroną główną (wykorzystanie kanału RSS)
  • napisanie wtyczki do pobierania danych z głównej strony na stronę z ogłoszeniami
  • optymalizacja prędkości
  • zabezpieczenie WordPress