aplikacja web

Portfolio

SEKA – Quiz BHP
Założeniem projektu było przygotowanie aplikacji webowej, dzięki której pracownicy pracujący w różnych firmach będą mogli sprawdzić się na polu znajomości przepisów BHP. Kilka głównych założeń, jakie zostały wdrożone w aplikacji: obsługa pytań (import z pliku i edycja w panelu administratora) rejestracja i edycja uczestników (standardowo CRUD) dodatkowa aktywizacja uczestników przez powiadomienia push, SMS i email […]
Więcej...